Bedrijfsinformatie gratis en begrijpelijk maken

Onze missie

In een wereld waarin juridische en financiële informatie over bedrijven vaak ontoegankelijk en duur is, voelden wij ons genoodzaakt om hier verandering in te brengen. Wij hebben miljoenen akten die gedeponeerd zijn bij de burgerlijke stand en aankondigingen bij het Belgisch Staatsblad, verzameld en online gezet. Zo wordt deze informatie toegankelijk, bruikbaar en gratis voor iedereen.

Ons streven ging echter verder dan simpelweg het openstellen van deze gegevens. Zelfs in de groeiende zee van beschikbare informatie, bleef het een uitdaging om deze gestructureerd, up-to-date en compleet te houden. We namen het voortouw door gedetailleerde bedrijfsinformatie te verzamelen en te analyseren. Hieruit ontstond niet alleen een krachtige zoekmachine, maar ook andere producten die de volledige levenscyclus van in het Belgische handelsregister geregistreerde bedrijven toegankelijk maken. Dankzij Pappers hebben duizenden gebruikers dagelijks toegang tot bedrijfsinformatie die real-time, gepersonaliseerd en relevant is.

Bij Pappers zijn wij van mening dat juridische en financiële informatie over bedrijven vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen. Te lang is deze informatie het onderwerp geweest van een monopolie dat niets bijdroeg aan financiële transparantie of het algemeen belang. Daarom wilden we met Pappers verder gaan dan alleen toegang verschaffen. We hebben een uiterst geavanceerde zoekmachine gecreëerd die deze informatie op intelligente wijze analyseert, categoriseert en indexeert.

Pierre Fruchard, medeoprichter van Pappers